TKC『戦略経営者』 - 緻密かつ透明性の高い業績開示でスタッフの「経営感覚」を磨く

TKC様発刊の『経営戦略者』2022年5月号にて、枚岡合金工具の事業展開、ならびにスタッフの「経営感覚」を磨く取込みが紹介されました。

枚岡合金工具株式会社 様 | 情報誌「戦略経営者」 | 経営者の皆様へ | TKCグループ